Waarom Air Data Europe?

Waarom Air Data Europe?

Inzet van ADE leidt tot 60-80% kostenbesparing.

besparenToepassing van onze systemen levert (afhankelijk van het type missie) een kostenbesparing op van 60 tot 80% in vergelijking met de traditionele inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Dit komt doordat geen hoge brandstof- en onderhoudskosten hoeven te worden doorberekend. Onze toestellen verbruiken slechts een minimale hoeveelheid (elektriciteit) energie en vergen nauwelijks onderhoudskosten.

We zijn 100 x duurzamer dan helikopters of vliegtuigen.

ecoDe CO2 uitstoot door inzet van de Orbiter is 7,25 kg CO2 per vlieguur (daarbij zijn alle bijkomende processen zoals transport en productie meegeteld). De CO2 uitstoot door inzet van ons systeem (de Orbiter) is daarmee ruim 99% lager ten opzicht van de traditionele inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Dat scheelt bij een gemiddelde vlucht van 8 uur ruim 6.300 kg CO2 uitstoot!

Voor meer toelichting berekeningen klik hier.

Toelichting berekeningen

De inzet van ons systeem veroozaakt ruim 99% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de huidige inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Berekening: een helikopter of klein vliegtuig verbuikt gemiddeld 170 liter kerosine per uur en heeft minimaal 15 minuten nodig om naar de plaats van de opdracht te vliegen (en ook 15 minuten voor de terugweg). Voor elk uur inzet wordt daarmee gemiddeld 255 liter kerosine verbruikt (a 2,52 + 0,6 kg CO2 uitstoot per liter) = ruim 795 kg CO2 uitstoot per effectief vlieguur. We hanteren hierbij de meest complete (‘well to wheel’) berekening, waarbij ook de CO2 wordt meegeteld die ontstaat bij het produceren, raffineren en transporteren van de brandstof (0,6 kg CO2 per liter).
De inzet van de Orbiter veroorzaakt slechts 0,22 kg CO2 per vlieguur. Wanneer we ook de uitstoot van het transport van de Orbiter per bus naar de vlieglocatie en de uitstoot van het aggregaat voor het grondstation meetellen is de totale uitstoot max. 7,25 kg per vlieguur: dus ruim 100 x zo laag! De accu’s van de Orbiter worden altijd met groene stroom geladen. Om onze uitstoot nog verder te beperken worden in 2019 zonnepanelen geplaatst op de daken van onze transporter bussen.

Integrale vergelijking

Een nog vollediger vergelijking kan gemaakt worden door naar de gehele levenscyclus van de toestellen te kijken. De productie en recycling veroozaken immers ook CO2 uitstoot. De productie van een middelmaat helikopter (zoals wordt ingezet voor opdrachten waarvoor de Orbiter 2 wordt ingezet) veroorzaakt circa 11.000 kg CO2. Bij een levensduur van 6.000 vlieguren dient per uur dus ruim 1,8 kg extra CO2 uitstoot opgeteld te worden. Op een CO2 uitstoot van 750-800 kg per uur is dat dus verwaarloosbaar.
De productie van een Orbiter 2 veroorzaakt 45 kg CO2 uitstoot. Bij een levensduur van 6.000 vlieguren komt dat neer op 0,007,5 kg (7,5 gram) uitstoot per vlieguur. De CO2 uitstoot van ons grondstation (‘de afstandbediening’ van de Orbiter) = 48 kg/ jr (bij niet groene stroom) + 300 kg voor productie Bij de levensduur van een grondstation van 15.000 vlieguren komt dat neer op 0,02 kg (20 gram) uitstoot per vlieguur. Het gebruik van het aggregaat (voor PC, zender, verlichting en communicatie apparatuur) verbruikt totaal ca. 500W (CO2 uitstoot = 4,200 kg per vlucht of 0,525 kg per uur (volgens de meest volledige ‘well 2 wheel’ berekening).

Bronnen:

  • Norwegian University of Science & Technology
  • Ecoscore www.ecoscore.com
  • ELCA (Environmental Life Cycle Assessment)
  • Journal of Industry & Ecology (2012)

ADE vliegt zeer stil en geeft geen geluidsoverlast.

stilOnze toestellen kunnen uren lang geruisloos boven evenementen en bewoonde gebieden vliegen zonder dat ze te horen zijn op de grond. Inzet van onze geruisloze en toestellen blijkt ook een aanzienlijk de-escalerend effect te hebben op groepen zoals voetbalfans bij risicowedstrijden (waar de zichtbare en hoorbare inzet van helikopters het risico op ongeregeldheden lijkt te versterken).

We voldoen aan de strengste veiligheidseisen.

veiligDe Orbiters van Air Data Europe mogen ook op grote hoogtes en boven gebouwen, wegen en mensen vliegen, omdat wij hiervoor aan strenge regels en veiligheidseisen voldoen. Multicopter drones kunnen daar niet aan voldoen en mogen dat niet. Doordat onze Orbiters vleugels hebben i.p.v. wieken kunnen ze bij onverhoopte motor- of accuproblemen veilig kilometers uitzweven, terwijl multicopters in die situatie recht omlaag neerstorten.

ADE is uniek in haar degelijke juridische positie.

juridischDe toestellen van ADE mogen vliegen op hoogtes waar ook andere commerciele (bemande) vliegtuigen vliegen. Onze systemen dienen hiertoe aan veel van dezelfde eisen te voldoen die ook aan luchtvaartmaatschappijen worden gesteld. Onze toestellen moeten bijvoorbeeld transponders aan boord hebben. ADE heeft op juridisch gebied meegeholpen de weg vrij te maken voor toepassing van RPAS systemen in Nederland en is betrokken geweest bij de tot standkoming van wetgeving op dit gebied. Belangrijk voordeel voor Air Data Europe is dat wij daardoor goed bekend zijn bij de Nederlandse luchtvaartinstanties. Hierdoor verlopen de vereiste procedures vaak extra vlot.

Inzet van ADE leidt tot 60-80% kostenbesparing.

besparenToepassing van onze systemen levert (afhankelijk van het type missie) een kostenbesparing op van 60 tot 80% in vergelijking met de traditionele inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Dit komt doordat geen hoge brandstof- en onderhoudskosten hoeven te worden doorberekend. Onze toestellen verbruiken slechts een minimale hoeveelheid (elektriciteit) energie en vergen nauwelijks onderhoudskosten.

We zijn 100 x duurzamer dan helikopters of vliegtuigen.

ecoDe CO2 uitstoot door inzet van de Orbiter is 7,25 kg CO2 per vlieguur (daarbij zijn alle bijkomende processen zoals transport en productie meegeteld). De CO2 uitstoot door inzet van ons systeem (de Orbiter) is daarmee ruim 99% lager ten opzicht van de traditionele inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Dat scheelt bij een gemiddelde vlucht van 8 uur ruim 6.300 kg CO2 uitstoot!

Voor meer toelichting berekeningen klik hier.

Toelichting berekeningen

De inzet van ons systeem veroozaakt ruim 99% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de huidige inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Berekening: een helikopter of klein vliegtuig verbuikt gemiddeld 170 liter kerosine per uur en heeft minimaal 15 minuten nodig om naar de plaats van de opdracht te vliegen (en ook 15 minuten voor de terugweg). Voor elk uur inzet wordt daarmee gemiddeld 255 liter kerosine verbruikt (a 2,52 + 0,6 kg CO2 uitstoot per liter) = ruim 795 kg CO2 uitstoot per effectief vlieguur. We hanteren hierbij de meest complete (‘well to wheel’) berekening, waarbij ook de CO2 wordt meegeteld die ontstaat bij het produceren, raffineren en transporteren van de brandstof (0,6 kg CO2 per liter).
De inzet van de Orbiter veroorzaakt slechts 0,22 kg CO2 per vlieguur. Wanneer we ook de uitstoot van het transport van de Orbiter per bus naar de vlieglocatie en de uitstoot van het aggregaat voor het grondstation meetellen is de totale uitstoot max. 7,25 kg per vlieguur: dus ruim 100 x zo laag! De accu’s van de Orbiter worden altijd met groene stroom geladen. Om onze uitstoot nog verder te beperken worden in 2019 zonnepanelen geplaatst op de daken van onze transporter bussen.

Integrale vergelijking

Een nog vollediger vergelijking kan gemaakt worden door naar de gehele levenscyclus van de toestellen te kijken. De productie en recycling veroozaken immers ook CO2 uitstoot. De productie van een middelmaat helikopter (zoals wordt ingezet voor opdrachten waarvoor de Orbiter 2 wordt ingezet) veroorzaakt circa 11.000 kg CO2. Bij een levensduur van 6.000 vlieguren dient per uur dus ruim 1,8 kg extra CO2 uitstoot opgeteld te worden. Op een CO2 uitstoot van 750-800 kg per uur is dat dus verwaarloosbaar.
De productie van een Orbiter 2 veroorzaakt 45 kg CO2 uitstoot. Bij een levensduur van 6.000 vlieguren komt dat neer op 0,007,5 kg (7,5 gram) uitstoot per vlieguur. De CO2 uitstoot van ons grondstation (‘de afstandbediening’ van de Orbiter) = 48 kg/ jr (bij niet groene stroom) + 300 kg voor productie Bij de levensduur van een grondstation van 15.000 vlieguren komt dat neer op 0,02 kg (20 gram) uitstoot per vlieguur. Het gebruik van het aggregaat (voor PC, zender, verlichting en communicatie apparatuur) verbruikt totaal ca. 500W (CO2 uitstoot = 4,200 kg per vlucht of 0,525 kg per uur (volgens de meest volledige ‘well 2 wheel’ berekening).

ADE vliegt zeer stil en geeft geen geluidsoverlast.

stilOnze toestellen kunnen uren lang geruisloos boven evenementen en bewoonde gebieden vliegen zonder dat ze te horen zijn op de grond. Inzet van onze geruisloze en toestellen blijkt ook een aanzienlijk de-escalerend effect te hebben op groepen zoals voetbalfans bij risicowedstrijden (waar de zichtbare en hoorbare inzet van helikopters het risico op ongeregeldheden lijkt te versterken).

We voldoen aan de strengste veiligheidseisen.

veiligDe Orbiters van Air Data Europe mogen ook op grote hoogtes en boven gebouwen, wegen en mensen vliegen, omdat wij hiervoor aan strenge regels en veiligheidseisen voldoen. Multicopter drones kunnen daar niet aan voldoen en mogen dat niet. Doordat onze Orbiters vleugels hebben i.p.v. wieken kunnen ze bij onverhoopte motor- of accuproblemen veilig kilometers uitzweven, terwijl multicopters in die situatie recht omlaag neerstorten.

ADE is uniek in haar degelijke juridische positie.

juridischDe toestellen van ADE mogen vliegen op hoogtes waar ook andere commerciele (bemande) vliegtuigen vliegen. Onze systemen dienen hiertoe aan veel van dezelfde eisen te voldoen die ook aan luchtvaartmaatschappijen worden gesteld. Onze toestellen moeten bijvoorbeeld transponders aan boord hebben. ADE heeft op juridisch gebied meegeholpen de weg vrij te maken voor toepassing van RPAS systemen in Nederland en is betrokken geweest bij de tot standkoming van wetgeving op dit gebied. Belangrijk voordeel voor Air Data Europe is dat wij daardoor goed bekend zijn bij de Nederlandse luchtvaartinstanties. Hierdoor verlopen de vereiste procedures vaak extra vlot.

© 2017-2021 - Air Data Europe BV - All Rights Reserved - Designed and maintained by totalwebshops